7 July 2011

ساده زیستن

ساده زیستن، اگر حقیقی و باطنی باشد، ظاهرمان را نیز بی‌ریاتر و طبیعی‌تر خواهد ساخت. چنین ساده زیستی، اگر با چشمان پاک بدان بنگریم، ما را جذب صداقت، وقار، معصومیت، شادمانی و آرامشی دلپذیر می‌کند. آه که این ساده زیستن چقدر دلپذیر است! چه کسی آن را به من خواهد آموخت؟ همه چیز را فدای آن خواهم ساخت، زیرا گوهر گرانبهایی است که انجیل از آن سخن می‌گوید.

No comments:

Post a Comment