9 December 2010

کشیش مسیحی در ایران به مرگ محکوم شده است


یک   گروه  طرفدار  حقوق بشر  می گوید یک  کشیش  مسیحی  به دلیل  انکار مذهب اسلامی  خود به مرگ محکوم شده است.
«کمپین بین المللی  برای حقوق بشر در ایران» روز سه شنبه درخواست کرد محکومیت  «یوسف ندرخانی» به  اتهام ارتداد لغو  و او از زندان آزاد شود.
ندرخانی که اینک ۳۲ سال دارد در ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید . او  عضو  کلیسای ایران و کشیش یک گروه ۴۰۰ نفرازمومنان مسیحی در شهر رشت است..
یک سخنگوی  کمپین   محکومیت کشیش را  «نقطه ضعفی» در سیستم  قضایی ایران می نامد، و صدور حکم مرگ علیه  نظرخوانی را «شکل نهایی  تبعیض مذهبی»  توصیف می کند..

کمپین می گوید ارتداد در قانون جزای  اسلامی جرم نیست. قاضی پرونده گفت  او حکم را بر پایه موادی از قانون اساسی ایران و رویه ّهای دادگاه صادر کرد که به قاضی دستور می دهد  در نبود  قانون مشخص، با منابع  به رایزنی  بپردازد و به آگاهی های شخصی خود استناد کند..
روز یکشنبه،  وکیل ندرخانی به دیوانعالی جمهوری اسلامی اعتراض کرد. یک دادگاه تجدیدنظر حکم را در ماه سپتامبر تایید کرد..

کمپین برای  حقوق بشردر ایران همچنین   خواهان آزادی بهروز  صادق خانجانی شد  که امکان دارد به جرم ارتداد در شهر شیراز  تحت پیگیرد قرار گیرد..
فیروز صادق  خانجانی ، یک عضوشورای اجرایی کلیسای ایران  و برادر  بهروز  به کمپین گفت دو مورد : بخشی از روند بزرگتر آزاز مسحیان در ایران است.
 
7.12.10

No comments:

Post a Comment